Ceník mediačních služeb
pracovní den – částka za hodinu mediace, strany hradí zpravidla rovným dílem, tj. napůl víkend, svátky
Soudem nařízené setkání s mediátorem 400 Kč (cena za následnou mediaci se řídí ceníkem mediátora) x
Rodinná mediace 2.000 Kč  3.000 Kč 
Pracovní mediace 2.000 Kč  3.000 Kč 
Spory v rámci dědického řízení 2.000 Kč  3.000 Kč 
Sousedská mediace 2.000 Kč  3.000 Kč 
Obchodní mediace v níž tarifní hodnota nepřesáhne částku 500.000,-Kč 2.000 Kč  3.000 Kč 
Obchodní mediace v níž tarifní hodnota přesáhne částku 500.000,-Kč 2.500 Kč  3.500 Kč 
Jiné civilní mediace  2.000 Kč  3.000 Kč 
Autorská mediace 3.500 Kč  4.500 Kč 
Online mediace  2.000 Kč  3.000 Kč 
1 hodina sepisování mediační dohody  1.500 Kč  2.000 Kč 
1 hodina cesty na mediaci, je-li v prostorách klienta      (účtováno v půlhodinách) 500 Kč  500 Kč
smlouva o mediaci zdarma
zápis o provedení mediace zdarma
Uvedené ceny nezahrnují DPH a jsou účtovány za každou započatou hodinu mediace. Bývá pravidlem, že odměnu mediátora hradí účastníci mediace rovným dílem. Obě strany tak mají vyvážený zájem na efektivním průběhu mediačního jednání a vyřešení své situace v rozumném čase. K výše uvedené odměně za mediaci může být účtována náhrada hotových výdajů (jako např. cestovní výdaje, poštovné, náklady na pořízení opisů a kopií, atd.) v paušální výši 300,- Kč/mediační setkání.
Ceník kurzů 
Základní výcvik mediace (2 denní) 6.000 Kč
Trénink mediačních dovedností (4-5 hodin tréninku) 2.500 Kč
Jak úspěšně zvládnou zkoušku zapsaného mediátora 3.500 Kč
Mediační praxe aneb podnikání není věda 4.500 Kč
Kurz pro firmy – komunikace mediace – celodenní  25.000
Komunikační dovednosti a vyjednávání (1denní) 4.000 Kč
Další služby 
cena za hodinu 
Firemní facilitace 2.500 Kč
Vstupní konzultace na mediaci  1.000 Kč
Supervizní setkání pro mediátory  600 Kč
Všechny služby, kromě prvního setkání s mediátorem, poskytuji i v anglickém jazyce za příplatek 1 000,- Kč za každou započatou hodinu. Ceník je platný od 1.6.2022, pokud si s klienty smluvně nestanovíme jinak.