Pro mediaci jsou vhodné spory týkající se autorských práv, protože mediace umožňuje stranám:

       1) nemít neobvykle vysoké náklady na soudní spor

       2) „sdílet“ díla chráněná autorskými právy

       3) vyhnout se soudním sporům s nejednoznačnými výsledky, které by strany    zbytečně dlouho zatěžovaly

      4) zachovat obchodní vztahy a dobrou pověst účastníků řízení o autorských právech

      5) vybrat odborníky na autorská práva jako hodnotící mediátory. 


1. Účelné a levné řešení

Náklady na mediaci a soudní řízení jsou obecně výhodou mediace jako takové. Stručný přehled jak se mohou náklady lišit, jsem sepsala v článku  zde.

Vysoké náklady na soudní spory o autorská práva zhoršuje také neobvykle dlouhé a časově náročné řešení případů autorských práv. Velmi často vedené spory před soudem vyžadují další náklady na soudní znalecké posudky. Jak poznamenal jeden učenec, mediace snižuje„ nákladné a rozsáhlé objevy “. . . protože problémy, které je třeba objevit, jsou v počátcích procesu zúženy.“

2. Autorské právo a jeho ochrana

Autorské právo chrání práva jednotlivých autorů k jejich autorským dílům (např. knihy, hudba, filmy, obrazy, apod.). Práva s autorským právem související jsou práva dalších osob, jimiž jsou např. výkonní umělci (t.j. hudebníci, zpěváci, herci, tanečníci …), výrobci zvukových záznamů, výrobci zvukově-obrazových záznamů, apod., kteří mají práva ke svým uměleckým výkonům, zvukovým záznamům, atd. Autorské právo je výlučné právo náležející autorovi, které chrání autorské dílo před neoprávněným užitím. V České republice může být autorem pouze fyzická osoba.

Ochrana autorských práv a práv souvisejících s autorským právem se po celém světě liší. Díky mezinárodním úmluvám a díky evropské legislativě (v rámci Evropské unie) jsou však do jisté míry mnohé autorskoprávní předpisy ve velkém množství zemí sjednoceny.


Chcete zjistit zda je mediace vhodným řešením Vaší situace?

Stačí vyplnit jednoduchý formulář  zde a já Vám dám do 48 hodin vědět.


Kolik mediace stojí? 

od 3.500 Kč/h 

400 Kč/h – za soudem nařízené první informativní setkání (do podpisu smlouvy o provedení mediace)

Částku platí klienti obvykle rovným dílem

Jak dlouho bude mediace trvat? 

Každá situace je individuální a potřebuje jiné množství času než se dojde k řešení.

Průměrně je zapotřebí 3 – 5 setkání, kdy každé trvá 3 hodiny .

Pojďme společně vyřešit Vaši situaci