Pro mediaci jsou vhodné spory týkající se autorských práv, protože mediace umožňuje stranám:

 1) nemít neobvykle vysoké náklady na soudní spor

 2) „sdílet“ díla chráněná autorskými právy

 3) vyhnout se soudním sporům s nejednoznačnými výsledky, které by strany       zbytečně dlouho zatěžovaly

 4) zachovat obchodní vztahy a dobrou pověst účastníků řízení o autorských právech

 5) vybrat odborníky na autorská práva jako hodnotící mediátory. 1. Účelné a levné řešení

Náklady na mediaci a soudní řízení jsou obecně výhodou mediace jako takové. Stručný přehled jak se mohou náklady lišit, jsem sepsala v článku  zde.

Vysoké náklady na soudní spory o autorská práva zhoršuje také neobvykle dlouhé a časově náročné řešení případů autorských práv. Velmi často vedené spory před soudem vyžadují další náklady na soudní znalecké posudky. Jak poznamenal jeden učenec, mediace snižuje„ nákladné a rozsáhlé objevy “. . . protože problémy, které je třeba objevit, jsou v počátcích procesu zúženy.“

2. Autorské právo a jeho ochrana

Autorské právo chrání práva jednotlivých autorů k jejich autorským dílům (např. knihy, hudba, filmy, obrazy, apod.). Práva s autorským právem související jsou práva dalších osob, jimiž jsou např. výkonní umělci (t.j. hudebníci, zpěváci, herci, tanečníci …), výrobci zvukových záznamů, výrobci zvukově-obrazových záznamů, apod., kteří mají práva ke svým uměleckým výkonům, zvukovým záznamům, atd. Autorské právo je výlučné právo náležející autorovi, které chrání autorské dílo před neoprávněným užitím. V České republice může být autorem pouze fyzická osoba.

Ochrana autorských práv a práv souvisejících s autorským právem se po celém světě liší. Díky mezinárodním úmluvám a díky evropské legislativě (v rámci Evropské unie) jsou však do jisté míry mnohé autorskoprávní předpisy ve velkém množství zemí sjednoceny.

Vysoké náklady na soudní spory o autorská práva zhoršuje také neobvykle dlouhé a časově náročné řešení případů autorských práv. Velmi často vedené spory před soudem vyžadují další náklady na soudní znalecké posudky. Jak poznamenal jeden učenec, mediace snižuje„ nákladné a rozsáhlé objevy “. . . protože problémy, které je třeba objevit, jsou v počátcích procesu zúženy.“

Chcete zjistit zda je mediace vhodným řešením Vaší situace?

Stačí vyplnit jednoduchý formulář  zde a já Vám dám do 48 hodin vědět.Kolik mediace stojí? 

od 3.500 Kč/h 

400 Kč/h – za soudem nařízené první informativní setkání (do podpisu smlouvy o provedení mediace)

Částku platí klienti obvykle rovným dílem

Jak dlouho bude mediace trvat? 

Každá situace je individuální a potřebuje jiné množství času než se dojde k řešení.

Průměrně je zapotřebí 3 – 5 setkání, kdy každé trvá 3 hodiny .

Pojďme společně vyřešit Vaši situaci