Věděli jste, že EU poslední roky silně podporuje dotacemi ochranu vašeho duševního vlastnictví (ochranné známky, průmyslové vzory a patenty?

Každý malý/střední podnikatel, startup může tak i letos získat dotaci na registraci ochranné známky, průmyslového vzoru nebo patentu. Na rozdíl od jiných dotací, tato se nedokládá, nemusíte mít 3 roky nic v majetku, a i samotný proces žádosti je poměrně administrativně jednoduchý. Ale ta nemusí být vždy tím nejdůležitějším. Proto se vyplatí začít IP scanem.

Nikdy jste o něm neslyšeli? Je to škoda, je to poměrně šikovný nástroj, jak zanalyzovat rizika a nastavit si strategii ochrany vašeho duševního vlastnictví.


A kdo jej provádí? Proškolený odborník, který získal od Úřadu Evropské unie pro ochranu duševního vlastnictví oprávnění tento sken provádět a je veden v seznamu odborníků u národního úřadu (u nás Úřad průmyslového vlastnictví). Řadím se mezi ně i já a ráda Vám s ním pomohu.

Získáte tak přehled a doporučené kroky jak postupovat v oblastech jako jsou:

vaše autorská práva

ochranné známky

patenty a užitné vzory

průmyslové vzory

licene

smlouvy

Zpráva, kterou dostanete výstupem, bude obsahovat jaké oblasti duševního vlastnictví se vás týkají, včetně rizik, která se s nimi pojí a především ideální strategii, jak dále postupovat v oblasti ochrany duševního vlastnictví vašeho podnikání.  

Kolik Vás bude IP scan stá? Celých 90 EUR . Zbylých 810 EUR Vám zpětně proplatí EU ze získané poukázky).

Zároveň lze získat i poukázku na registraci ochranné známky a průmyslového vzoru až ve výši 1000 EUR a patentů ve výši až 1500 EUR.

Pokud chcete vědět, zdali máte na poukázku nárok,  napište mi. Ráda s Vámi projdu proces žádosti a následně Vám provedu i zmíněný IP scan a určíme si, jaká ochrana vám sedne na míru vašemu podnikání.


Jak to bude probíhat?

  1. Zaplatíte službu IP Scan
  2. Zpracovatel zažádá o schválení grantu na příslušném úřadu (schválení trvá většinou do 15 dní).
  3. Vyplníte jednoduchý dotazník o vašem podnikání
  4. Zpracovatel s vámi provede cca + 1- 2 hodinový pohovor (může být i delší).
  5. Zpracovatel vám vypracuje analýzu a závěrečnou zprávu, kterou následně zašle úřadu, který kontroluje kvalitu poskytované služby IP Scan v EU.
  6. Zpracovatel zažádá o vyplacení grantu (810EUR) přímo na váš účet.