Facilitace a facilitátor

Odkud pochází pojem facilitace

Abychom lépe pochopili, odkud facilitace pochází, podívejme se krátce na původ tohoto slova. Ten najdeme v latinském “facilis”, což znamená “snadné” nebo “jednoduše udělatelné”. Z latiny slovo přejala italština, francouzština a později také angličtina (facile). Ve všech těchto jazycích je zachován význam slova “snadný”. Odvozené anglické slovo “facilitate” pak znamená “usnadnit”. S významem “usnadnit” se pojem facilitace začal již dříve používat v mnoha oborech.Můžeme se proto setkat s různorodým použitím:

• nervosvalová facilitace – fyzioterapeutický přístup v lékařství,

• facilitace rostlin – metoda usnadnění vývoje vybraných rostlin v zemědělství,

• sociální facilitace – v sociologii označení tendence chovat se jinak v přítomnosti dalších lidí.


Účelem facilitace je efektivní dosažení cíle komunikace a současně spokojenosti účastníků. Toho je dosaženo zejména přípravou, vedením procesu a použitím vhodných nástrojů a technik facilitátorem.


Nejčastější situace, pro které je facilitace používána:

• pracovní schůzky všech typů – porady, projektové řízení, agilní řízení, …,

• specifické schůzky – strategické, kulaté stoly,…,

• vzdělávání, lektorování,

• zapojování, participace zaměstnanců, komunity, veřejnosti.Kdo je facilitátor

Jako facilitátor pro Vás povedu proces vzájemné komunikace. Provedu Vás tak debatou od začátku do konce, kdy společně vytvoříme požadovaný výstup.


Hlavní úkoly facilitátora

Pro lepší pochopení role facilitátora mohu opět uvést několik příkladů konkrétních činností:

• strukturuje a vede proces s ohledem na situaci a čas,

• zapojuje do diskuse rovnoměrně všechny účastníky,

• podporuje důvěru, otevřenost a sdílení názorů,

• vrací odbíhající diskusi zpět k tématu a cíli,

• pomáhá vyjasnit nesrozumitelný obsah,

• zapojuje všechny zúčastněné do diskuze,

• pomáhá nalézt společné kreativní řešení,

• předchází konfliktům nebo je bezodkladně řeší.


Kdy je použití facilitace vhodné a kam nepatří

Metoda facilitace je užitečná při náročnější komunikaci ve větších skupinách. Může se jednat o cokoliv od pracovní porady malého týmu až po rozhodování, na kterém se podílí stovky lidí. Zahrnuje v sobe řadu nástrojů a technik, kterými lze usnadnit komunikaci, včetně písemné nebo telefonické.

Jako facilitátor budu tyto techniky využívat tak, abych maximálně zapojila jednotlivé účastníky a využila jejich názorů a zkušeností.

Závěrům z facilitovaného jednání většina zúčastněných rozumí, je s nimi ztotožněna a podporuje jejich realizaci v praxi.


Kolik facilitace stojí? 

od 2.500 Kč/h 

Pojďme společně vyřešit Vaši situaci