Online mediace je forma, která se využívá zejména u rodinných mediací, kdy každý z partnerů žije v jiné lokalitě, velmi často i jiné zemi. Může být také velmi užitečná pro obchodní spory, kdy jsou obchodní partneři na míle vzdáleni, nebo kdykoliv kdy strany dělí větší vzdálenost a hledání společného termínu a místa, kde se sejít, nemusí být efektivní. Online mediace tak nabízí možnost, jak situaci vyřešit smírnou cestu a využít u toho všechny výhody mediace a zároveň dojít k dohodě rychle a efektivně.  

Jak bude probíhat úvodní setkání a co se dozvíte? 

Proces mediace zůstává stejný. Setkání začíná informativním sdělením mediátora adresovaného všem stranám, jehož účelem je vysvětlení průběhu řízení. Zde půjde také o vysvětlení specifik v rámci online setkání. Každé straně vysvětlím nejdříve, jak se připojit v úvodním mailu a následně v domluvený termín úvodní online bezplatné schůzky si projdeme možnosti aplikace. Samotná mediace tak začíná v rámci druhé schůzky, kdy už jsou všechny strany seznámeny s novým prostředím a mohou se tak v něm cítit komfortně.Je mediace online efektivnější a levnější? 

Poté jsou smluvní strany vyzvány k popsání své verze situace, jak ji vidí, jak se v ní cítí. Zájmy a pohledy stran jsou analyzovány v rámci několika on-line sezeních, zpravidla dvou až tří a jsou projednávány různé možnosti řešení konfliktu. I v online prostředí můžu jako mediátor oslovovat strany společně nebo jednotlivě, tzn. sejít se s nimi online s každým zvlášť nebo společně. To má vliv i na náklady mediačního jednání a případné advokátní náklady stran. Strany, ani jejich právní zástupci, tak netráví čas přesuny na jednání, případně čekáním, než proběhne oddělené jednání s protistranou. Jako mediátor mohu zorganizovat termín setkání flexibilně dle potřeb stran. 

Velmi užitečné také je, že aplikace umožňuje rozdělovat jednání v průběhu samotné mediace, kdy jedna strana zůstane s mediátorem a druhá počká v tzv. „čekárně“ a promyslí si, co se mnou bude chtít ona sama probrat. 

Uzavření dohody v online prostředí

Pokud je mediace úspěšná a dojde k dohodě stran, vypracuji se stranami společně mediační dohodu. V této fázi nejčastěji používám sdílenou plochu, kde společně upravujeme podobu závěrečné dohody, která je následně předložena stranám k akceptaci.

Odkud lze mediaci online vést? 

Mediace online je plnohodnotným způsobem jak situaci vyřešit z pohodlí Vašeho domova, kanceláře, nebo jiného místa, kde se budete cítit příjemně a budete mít prostor pro to se věnovat Vaši situaci. To také umožňuje mít setkání kratší, protože není čas tráven například na cestě na domluvené setkání s mediátorem. 


Chcete zjistit zda je pro Vás mediace vhodná? 

Stačí vyplnit jednoduchý formulář zde a já Vám dám do 48 hodin vědět.

A jak bude mediace probíhat můžete vidět znázorněné na následující info grafice.

Pojďme společně vyřešit Vaši situaci