Každá společnost by měla mít definované své hodnoty, v nichž by bezesporu měl figurovat i přístup ke konfliktům a to ať už mezi zaměstnanci, nebo s obchodními partnery.

Otevřený a poctivý postoj podnikání může každá firma stanovit ve svém etickém kodexu, v němž široké veřejnosti, akcionářům a všem obchodním partnerům dává jasně najevo, jaká je a na základě jakých zásad funguje. Obdobně tak může dát jasně najevo jak se staví ke konfliktům a jak je řeší. Je to tak užitečné nejen pro jejich kulturu, ale i pro obchodní partnery, kteří se nemusí být, že spory vloží klín do jejich obchodního vztahu.

V byznysu nejsou striktně formulovány žádné standardy a postupy, které by obecně říkaly, jak se mají firmy chovat v krizových situacích. Absentuje tak často empatii a ochota naslouchat druhé straně. Nejlepším nástrojem, jak implementovat naslouchání a empatii do komunikace, se tak stává komunikační kodex. Tedy za podmínky, že bude zastávat funkci závazného dokumentu, podle kterého se bude řídit vedení i zaměstnanci. Jeho ustanovení pak neslouží pouze firmám, ale pomáhá zlepšovat celkové podnikatelské prostředí.


Proč mít komunikační kodex?

Etické kodexy shrnují obecná i konkrétní pravidla chování a jednání jednotlivých organizací. Jejich účelem je zlepšit pověst dané firmy a informovat veřejnost o jejím celkovém přístupu k podnikání. Kromě určitých profesí není etický kodex pro firmy závazný a závisí tedy pouze na jejich rozhodnutí, zda bude dodržován. Podle ankety Finančního a ekonomického institutu (FAEI) ho sice 68 % firem vytvořený má, avšak ve 45 % zastává pouze roli formálního dokumentu. Třetina firem ho nezná vůbec a pouze ve 23 % případů se považuje jako závazný soubor pravidel.