Každá společnost by měla mít definované své hodnoty, v nichž by bezesporu měl figurovat i přístup ke konfliktům a to ať už mezi zaměstnanci, nebo s obchodními partnery.

Otevřený a poctivý postoj podnikání může každá firma stanovit ve svém etickém kodexu, v němž široké veřejnosti, akcionářům a všem obchodním partnerům dává jasně najevo, jaká je a na základě jakých zásad funguje. Obdobně tak může dát jasně najevo jak se staví ke konfliktům a jak je řeší. Je to tak užitečné nejen pro jejich kulturu, ale i pro obchodní partnery, kteří se nemusí bát, že spory vloží klín do jejich obchodního vztahu.

V byznysu nejsou striktně formulovány žádné standardy a postupy, které by obecně říkaly, jak se mají firmy chovat v krizových situacích. Absentuje tak často empatii a ochota naslouchat druhé straně. Nejlepším nástrojem, jak implementovat naslouchání a empatii do komunikace, se tak stává komunikační kodex. Jeho ustanovení pak neslouží pouze firmám, ale pomáhá zlepšovat celkové podnikatelské prostředí.


Proč mít komunikační kodex?

Komunikační kodex shrnuje obecná i konkrétní pravidla chování a jednání v krizových situacích.

Jeho účelem je zlepšit kulturu firmy uvnitř i navenek.

Pomáhá vyřešit neshody rychle, efektivně a diskrétně.

Klade důraz na řešení uspokojivé pro všechny zúčastněné. 

Učí zaměstnance empatické komunikaci. 

Na rozdíl od etického kodexu se častěji stává součástí firemní kultury. 


V případě zájmu o komunikační kodex do vaší firmy vyplňte následující formulář.

Zajímá Vás kolik to bude stát? 

Cena komunikačního kodexu na míru je 10.000 Kč
Proškolení Vašich zaměstnanců, jak kodex používat stojí od 10.000 Kč (liší se dle počtu zaměstnanců)

Výhodný balíček komunikačního kodexu a školení stojí od 15.000 Kč