pracovní mediace

Chcete zase chodit do práce rádi a vyřešit své problémy s kolegy.

Autorská mediace

Pomůžu Vám najít cestu k jejich ochraně.

rodinná mediace

Nejste v tom sami. Věřím, že i když se Vaše cesty rozejdou, můžete tuto změnu prožít smířlivě.  

obchodní mediace

Společná dohoda může být novým začátkem nebo úlevným zakončením Vašeho vztahu. 

sousedká mediace

Všichni se chceme vracet domů a mít v sousedech oporu, pojďme se pokusit změnit Vaši situaci.

DĚDICKÉ SPORY

Pomohu Vám zvládnout obtížné životní situace a nalézt společnou dohodu. 

Facilitace

Usnadním Vám komunikaci na Vaší akci/ jednání/ pracovní skupině.

S.P.R.I.N.T.

Rychle a efektivně ověříme životaschopnost vašeho produktu. 

Slovo mediace pochází z latinského výrazu „medius“, jejž známe ze rčení typu „aurea via media“ (zlatá střední cesta). 

Mediace jako taková je proces, ve kterém se budeme věnovat hledání řešení Vaší situaci. Můžeme také říct, že se jedná o „facilitovaný dialog“. 

Mediaci lze použít v jakékoli fázi neshody, ale je nejlepší ji zahájit co nejdříve. Čím dříve se neshoda vyřeší, tím menší je pravděpodobnost, že se věci zhorší.

Mediací tak jdou řešit spory pracovní, rodinné, obchodní, obchodní, sousedské, dědické, či

K samotnému pojmu mediace je třeba ještě rozlišovat mediaci „dobrovolnou“ a nařízené setkání s mediátorem. Zde velmi často dochází k omylu a směšování těchto pojmů. 

V úvodu si rozdělíme mediaci na „dobrovolnou“, tj. mediaci, pro kterou se rozhodnete z vlastní inciativy a mediátorovi se ozve jedna ze stran, případně obě.

Druhá mediace je „doporučená“, respektive nařízená soudem, tj. v situaci, kdy Vám doporučí mediaci soud, respektive usnesením nařídí první setkání s mediátorem

 v délce 3 hodin, během kterého Vám mediátor vysvětlí co je mediace, v čem Vám může být nápomocná a probere s Vámi Vaše očekávání. Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání. Soud může zároveň rozhodnout i o přerušení řízení, a – pakliže si účastníci bezodkladně nezvolí mediátora – také o výběru toho kterého konkrétního mediátor. Účast na setkání s mediátorem můžete odmítnout. Je ovšem nutné zmínit, že odmítnutí je to jeden z důvodů, pro které soud nemusí přiznat úspěšnému účastníkovi zcela nebo zčásti právo na náhradu nákladů řízení (ve smyslu § 150 o. s. ř.). 

O samotném procesu se můžete dočíst zde.

Pojďmě společně vyřešit Vaši situaci