Ztratit někoho blízkého je vždy bolest a prázdné místo. V tomto nelehkém období se na dotyčného, který ztrátu prožívá, velmi často navalí i řada dalších povinností. Abych Vám ulehčila celý proces, připravila jsem krátký „ step-list“ dědického řízení.

Mediace Vám pomůže najít rychlé řešení a empaticky přistoupit k celé situaci. 

Case study:

Dědický spor o rozdělení majetku. Dcera a syn mají různé postoje k nabytým podílům. Syn Pavel, je pasivní, nezáleží mu, jak bude naloženo s jeho podílem. Záleží mu však na výši hodnoty jeho podílu, a jak ho co nejlépe zpeněžit. Dcera Klaudia má zase opačný pohled. Chtěla by si nemovitost ponechat, ale nemá finanční prostředky na vyplacení svého bratra. Dům je pro ni poslední vzpomínka na otce, ten ji zároveň před smrtí vždy prosil, ať se ho nevzdává a postará se o maminku. Jejich matka je na tom zdravotně hůře, vyhovovalo by jí, pokud by se dcera nastěhovala a pomohla ji. Také nemá finanční prostředky na vyplacení syna. Nadto se sama o dům starat nezvládne.


Postoje stran:

– Najít rychle řešení (společný cíl)

– Zjistit za kolik by se dal podíl koupit (nechat zhodnotit znalcovi) (společný cíl)

– Získat nemovitost do svého vlastnictví (cíl Klaudie)

– Získat rodinný majetek a udržet jej v rodině (cíl Klaudie)

– Vybudovat u domu malou farmu a chovat tam kozy (cíl Klaudie)

– získat prostředky na rekonstrukci bytu (cíl Pavla)

– získat prostředky na podnikatelské plány (otevření kavárny) (cíl Pavla)

– zajistit aby bylo postaráno o maminku (společný cíl)

Mediátorův úkol tak je snažit se o dialog mezi stranami a pomoc jim vyjádřit jejich představy a požadavky. Velmi často se pak v rámci mediační diskuze ukáže, že strany mohou mít i stejný zájem, či že jejich zájmů lze dosáhnout společnou cestou. Zde došlo k dohodě, že dům připadne dceři, která vyplatí bratra a to tak, že částka 500.000,-Kč mu bude vyplacena do půl roka. Tuto částku požadoval bratr prioritně, aby mohl získat podnikatelský úvěr. Zbylá částka 3.000.000 mu bude vyplacena v dalších 15 letech v pravidelných splátkách. Zároveň se společně postarají o maminku a bratr bude přispívat na její péči. Pokud se Klaudii rozjede podnikatelský záměr s farmou, bude bratrovi dodávat sýry do kavárny a ten z nich bude připravovat slané koláče. Také Klaudii případně pomůže s distribucí dalších kozích produktů.Kolik mediace stojí? 

od 2.000 Kč/h 

400 Kč/h – za soudem nařízené první informativní setkání (do podpisu smlouvy o provedení mediace)

Částku platí klienti obvykle rovným dílem

Jak dlouho bude mediace trvat? 

Každá situace je individuální a potřebuje jiné množství času než se dojde k řešení.

Průměrně je zapotřebí 3 – 5 setkání, kdy každé trvá 3 hodiny .

Pojďme společně vyřešit Vaši situaci