Doba čtení: 4 min Mediace Mediace pochází z latinského mediare, což znamená „střed, být ve středu“. Význam tohoto slova je průvodcem celého […]