Na kurzu si projdeme proces samotné zkoušky zapsaného mediátora a připravíme se na její jednotlivé části (teoretická a praktická část). Zkouška mediátora probíhá podle zákona o mediaci a je tak jasně specifikováno co kandidát musí splnit a naučit se, konkrétně jde o písemnou a ústní část (kdy každá část trvá nejdéle 2 hodiny).

Při teoretické zkoušce mediátora se zjišťují odborné znalosti a dovednosti z oblasti:

 • mediace a dalších způsobů mimosoudního řešení sporů, včetně příslušné právní úpravy,
 • mediačních technik,
 • základních lidských práv a svobod,
 • občanského, obchodního a pracovního práva,
 • rodinného práva,
 • práva na ochranu spotřebitele,
 • občanského práva procesního,
 • základů psychologie a sociologie.

Otázky jsou zveřejněné na webu Ministerstva spravedlnosti a na kurzu si probereme všechny vaše dotazy k nim.

Podrobně si projdeme hodnotící arch, aby Vás na zkoušce nic nepřekvapilo.

V kurzu dostanete také prostor pro Vaše dotazy.

Zároveň se zaměříme na průběh mediace a nejčastější chyby, které se u účastníků objevují.

Kurz bude probíhat dle možností online nebo offline v rozsahu 4 hodin. Je možné následně pokračovat tréninkem mediačních technik. Pokud máte k dispozici svoji nahrávku mediace je možné zároveň dostat zpětnou vazbu na toto video.

Co si odnesete?

 • Odpovědi na Vaše otázky.
 • Certifikát o absolvování kurzu.
 • Stanete se součástí komunity „dohodářů“ v rámci soukromé skupiny, kde je prostor pro Vaše další dotazy.

Cena kurzu 3.500,- Kč Registrace na následujícím odkazu:  https://forms.gle/c1kAGePD7SgxpC7Q6