Doba čtení: 2 min

2/2022 – Mediace 2022 – VI. mezinárodní vědecká konference pořádaná Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (proběhlo online)

V únoru proběhla VI. mezinárodní vědecká konference pořádaná Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Jejím cílem byla interdisciplinární reflexe mediace u nás i v zahraničí. Diskutována byla témata z teorie, výzkumu, vzdělávání a praxe mediace.

V rámci přednáškových témat se otevřela otázka posilnění alternativního řešení soudních sporů prostřednictvím mediace, příklady ze Slovenské republiky představila JUDr. Beaty Swanové z Ministerstva spravedlnosti SR, dále byla podtrhnuta role mediace v trestním řízení a zhodnocen projekt „z Očí do Očí“ JUDr. Petrou Masopust Šachovou, Ph.D., z Institutu pro restorativní justici. Přednášky se věnovaly také aktuálním mediační praxi.

Sama jsem v sekci „Praxe mediace a vzdělávání v mediaci“ představila svůj příspěvek „Mediační paradox“, který pojednával o cílem směrnice o mediaci a jejich naplnění, jak prostřednictvím zákona o mediaci, tak samotné praxe.

Dále byla představena sekce „Teorie a výzkum„, která se věnovala zejména podpoře mediace a zhodnocení její efektivity a srovnání fungování mediace u nás a na Slovensku.

3/2022 Josefské sympozium 2022

V pátek 18. 3. 2022 proběhlo opakovaně Josefské sympozium 2022 pod záštitou Mgr. Miluše Horské, předsedkyně výboru pro sociální politiku Senátu PČR. Letošním tématem byly aktuální výzvy a perspektivy ADR a mediace.

Na konferenci se řečníci věnovali zejména multidimenzionálnímu využití mediace napříč obory (jako je například zdravotnické právo). Hned v úvodu se rozvinula debata týkající se rodinné mediace a nejlepšího zájmu dítěte a jak tento zájem definovat a které osoby by měly v rámci rodin pomáhat s komunikací. ˇVedle toho byla otevřena i otázka seznamování mediátora se spisem.

V neposlední řadě byla opakovaně konzultována potřeba zajištění standartu odbornosti vzdělávání mediátorů, a to jak zapsaných tak certifikovaných.

Letošní konference měla přeshraniční charakter a vedle Slovenských kolegů, se účastnil i zahraniční kolegové mediátoři z USA a Velké Británie.

Categories:

Pokud se chcete dozvědět více...